Spolky pro přírodu a životní prostředí

Moravský rybářský svaz, místní organizace Vranovice

Posláním svazu je rozvíjet a popularizovat rybářský sport, vykonávat rybářské právo, zajišťovat chov, ochranu a lov ryb a chránit životní prostředí.

Moravský rybářský svaz, o.s., místní organizace Znojmo

Posláním svazu je rozvíjet a popularizovat rybářský sport, vykonávat rybářské právo, zajišťovat chov, ochranu a lov ryb a chránit životní prostředí.

Moravský rybářský svaz, místní organizace

Posláním svazu je rozvíjet a popularizovat rybářský sport, vykonávat rybářské právo, zajišťovat chov, ochranu a lov ryb a chránit životní prostředí.

Moravský rybářský svaz, místní organizace

Posláním svazu je rozvíjet a popularizovat rybářský sport, vykonávat rybářské právo, zajišťovat chov, ochranu a lov ryb a chránit životní prostředí.

Moravský rybářský svaz, místní organizace Želetava

Posláním svazu je rozvíjet a popularizovat rybářský sport, vykonávat rybářské právo, zajišťovat chov, ochranu a lov ryb a chránit životní prostředí.

Základní článek hnutí Brontosaurus - Forest

Posláním organizace je výchova k udržitelnému způsobu života. Poskytování výchovně-vzdělávacích kurzů pro školská zařízení i pedagogické pracovníky.

Český svaz ochránců přírody, ZO ČSOP Třeboň

Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního prostředí. Účastnění se různých projektů a aktivit.

Děti Země - Brno

Provoz spolku, který chrání přírodu i životní prostředí člověka, posiluje pouto mezi lidmi a krajinou a soustřeďuje se na práci v regionech.

Dana Tichá

Provádění výcviku psů a organizování záchranných akcí. Výroba kynologických potřeb.

Manner, občanské sdružení

Zabýváme se obnovou venkovské krajiny, včetně údržby, výsadby, zatravňování a management chráněných území.

Heinrich-Böll-Stiftung e.V.

Pořádání prezentací o klimatických změnách, ochraně klimatu, lidských právech, energetické politice a sebeurčení i spravedlnosti.

Klub chovatelů psů Liberec

Sdružování chovatelů a milovníků psů všech plemen.

Moravský rybářský svaz, o.s. místní organizace Slavkov u Brna

Posláním svazu je rozvíjet a popularizovat rybářský sport, vykonávat rybářské právo, zajišťovat chov, ochranu a lov ryb a chránit životní prostředí.

Klub chovatelů naháčů ČR o.s.

Sdružování majitelů, chovatelů a přátel plemen čínský chocholatý pes a peruánský naháč. Účastníme se a pořádáme soutěže i výstavy.

Alaskan Malamute klub Česká republika

Sdružování chovatelů, příznivců a obdivovatelů plemene aljašský malamut. Vydávání bulletinu a pořádání výstav.

Myslivecké sdružení Polabská lučina

Chov zvěře a péče o ni, péče o krajinu. Organizování společenských, kynologických a loveckých akcí.

Rolinka - Koňský domov důchodců

Pečujeme o staré a vysloužilé koně a o koně, kteří byli odebráni majiteli soudem.

Český zahrádkářský svaz, ZO Uherský Brod

Poskytování poradenství, pořádání vzdělávacích kurzů, přednášek a výstav.

Falker o.s.

Chov a výcvik dravců i sov. Nabízíme eko programy pro základní školy, historické sokolnictví. Provozujeme zoo.

Český zahrádkářský svaz ZO - 1-09-015

Poskytování poradenského servisu, vzdělávání dětí i odborníků, pořádání přednášek a výstav.

Klub Novofundlandský pes Česká republika

Sdružování chovatelů, majitelů a příznivců novofundlandských psů.

Zelený kruh

Etický kodex zaručuje nezávislost a nestrannost včetně důrazu na přesnost a správnost, důvěryhodnost a korektnost.

Pražské matky

Snaha o zlepšení stavu dopravy, životního prostředí a o zvýšení zájmu veřejnosti o tyto problematiky.

Český zahrádkářský svaz, ZO I Rakovník

Poskytování poradenského servisu, vzdělávání dětí i odborníků, pořádání přednášek a výstav.

Přátelé Podyjí o.s.

Provoz občanského sdružení věnující se ochraně krajiny a krajinného rázu.

DROSERA, Sdružení ochrany přírody a krajiny

Provoz stanice pro handicapované živočichy. Organizování akcí o přírodě a přírodovědných expedicí.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nalžovické Podhájí

Poskytování poradenského servisu, vzdělávání dětí i odborníků, pořádání přednášek a výstav.

ZO Českého zahrádkářského svazu Čáslav

Poskytování poradenského servisu, vzdělávání dětí i odborníků, pořádání přednášek a výstav.

Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Sdružování chovatelů českého teplokrevníka. Prodej koní. Provádění testace mladých koní. Organizujeme přehlídky hříbat.

Krasec, o.s.

Vytváření fungujícího systému ekoporadenství. Provoz ekoporadny, vydávání občasníku Krasec a pořádání školení.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Němčičky

Poskytování poradenského servisu, vzdělávání dětí i odborníků, pořádání přednášek a výstav.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Blatnice pod Svatým Antonínkem

Poskytování poradenského servisu, vzdělávání dětí i odborníků, pořádání přednášek a výstav.

Canis klub Trutnov o.s.

Provozujeme občanské sdružení zaměřené na kynologické sporty, agility, flyball a frisbee.

Základní článek Asociace Brontosaura - Quito

Zajištění environmentální výchovy dětí a mládeže a poskytování poradenství pro začínající chovatele.

Sdružení Země Jižní Morava, o.s.

Provozujeme sdružení zaměřené na trvale udržitelnou obnovu venkova, rodové statky, permakulturu a ekozahrady.

Český svaz ochránců přírody, ZO - NATURA QUO VADIS

Nabízíme celoroční aktivity pro školní mládež. Vytyčujeme hranice chráněných území, zřizujeme naučné stezky a pořádáme dobrovolnické akce.