Spolky pro přírodu a životní prostředí

ZO 034 Postřekov

Sdružování chovatelů holubů, pořádání závodů poštovních holubů a výstav.

ZO 0218 Bolatice

Sdružování chovatelů holubů, pořádání závodů poštovních holubů a výstav.

ZO 0103 Havlíčkův Brod

Sdružování chovatelů holubů, pořádání závodů poštovních holubů a výstav.

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů - Oblastní sdružení Valašsko

Sdružování chovatelů holubů, pořádání závodů poštovních holubů a výstav.

Klub kaktusářů Milín

Věnujeme se pěstování kaktusů a jiných sukulentů. Zaměřujeme se na popularizaci činnosti mezi veřejností a vedení kaktusářského kroužku pro děti. Pořádáme výstavy, přednášky, schůze a zájezdy.

Myslivecké sdružení Letovy-Miřenice

Myslivecké sdružení s honitbou v Pošumaví. V Naší honitbě se nachází zvěř srnčí, dančí, černá, výjimečně jeleni, zajíci, bažanti, vypouštíme kachny.

Občanské sdružení Chráníme stromy

Jsme nepolitické občanské sdružení a našim hlavním cílem je ochrana stromů v městském prostoru v Pardubicích. bojujeme proti kácení stromů v Tyršových sadech. Požadujeme, aby při obnově parku docházelo ke kácení stromů a odstraňování keřů jen pokud je to ...

MS Šesterák Kolinec

Provozujeme sdružení zájemců o myslivost. Organizujeme brigády, roznesení medikovaného krmiva, sázení remízků či opravy mysliveckých zařízení. Pořádáme honitby a myslivecké zkoušky.

Klub chovatelů miniaturních koní

Věnujeme se chovu a propagaci plemene miniaturních koní. Pořádáme výstavy, semináře a další společenské aktivity.

MS Měčín

Provozujeme sdružení zaměřené na provádění myslivosti v honitbě. Zajišťujeme revitalizace krajiny a zlepšujeme životní prostředí. Propagujeme myslivost a ochranu přírody. Zaměřujeme se na chov, ochranu, péči a vypouštění zvěře. Snažíme se zajistit odbornou ...

Dvorní zookoutek U Pipinga, z.s.

Cílem spolku je ochrana a chov domácích, exotických i divokých zvířat včetně ohrožených druhů, podpora genofondu ohrožených druhů. Ochrana přírody a krajiny. Nabízíme environmentální vzdělávání. Výtěžek jde na podporu zvířat v zookoutku. Chováme 310 zvířat 40 …

Honební společenstvo Kozelka Nečtiny

Provozujeme myslivecké sdružení se zaměřením na lov a odchyt divokých zvířat.

Myslivecké sdružení Liška

Provozujeme myslivecké sdružení. Lovíme a odchytáváme divokou zvěř.

Český svaz včelařů, o.s., základní organizace Plesná

Provozujeme včelařské sdružení, které se snaží vytvářet a zajišťovat podmínky a předpoklady pro všestranný rozvoj včelařství. Spolupracujeme s příslušnými organizacemi a orgány pro využívání opylovací funkce včel a zdrojů snůšky. Sledujeme vývoj včelařství ve …

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č.1 Meziboří

Sdružujeme osoby se společným zájmem o zahrádkářskou činnost. Snažíme se popularizovat a podporovat odbornou zahrádkářskou činnost. Aktivně se podílíme na ochraně životního prostředí a krajinného vzhledu.

ZKO - Meziboří č.640

Sdružení vytváří nezbytné podmínky pro výchovu odborníků v oblasti výcviku a chovu psů, organizuje soutěže i chovatelské a výcvikové akce.

Český svaz včelařů, o.s.

Sdružování včelařů. Prodej medu a včelích produktů.

Myslivecké sdružení Číhaná - Černý les

Rádi bychom Vám představili naše myslivecké sdružení a činnosti, které naši členové vyvíjejí ve svém volném čase. Nesmíme také opomenout naši práci s mládeží pro které realizujeme dětský tábor "Na jelení stezce".

Myslivecké sdružení Obora Nový Dvůr, o. s.

Myslivecké sdružení provozuje oboru s dančí, mufloní, jelení a černou zvěří. Plocha obory je 64 ha. Dále je zde ubytovna s kapacitou 50 míst, pořádáme letní dětský tábor s rybářským oddílem. Jsou zde rybníky a možnost lovu zvěře a ryb. Služby: Wi-Fi, ...

BIOTREND MORAVA s.r.o.

Specializujeme se na získávání dotací na rekultivace a sanace starých ekologických zátěží pro města, obce, neziskové organizace, soukromé osoby a společnosti. Poradenská činnost v oblasti odpadového hospodářství a ochranu životního prostředí.

Česká společnost vodohospodářská ČSSI

Sdružujeme fyzické osoby a odborníky činných ve všech oblastech vodního hospodářství. Zaměřujeme se na efektivní hospodaření s vodou, podporu rozvoje všech oblastí vodního hospodářství, pořádáme odborné a vzdělávací akce, semináře, konference a exkurse. ...

Myslivecký spolek Mor. Prusy - Málkovice

Občanské sdružení, které vykonává právo myslivosti, vykonává v honitbě pronajaté od honebního společenstva. Provoz brokové střelnice.

Regionální centrum Hnutí Brontosaurus Praha

Regionální centrum pořádá vzdělávací programy pro budoucí organizátory zážitkových programů a dětských táborů. Kromě toho v regionálním centru probíhají různé kluby, promítání i přednášky určené pro všechny se zájmem o osobní rozvoj, přírodu a kulturní ...

Vydrýsek

Pořádáme pravidelné rybářské závody.

Rybáři Pernarec

Provozujeme rybářské sdružení.

Český svaz včelařů, o.s.,základní organizace Pernarec

Provozujeme organizaci sdružující chovatele včel a příznivce včelařství. Poskytujeme potřebné informace a rady pro včelaře. Pořádáme schůze, setkání, kurzy, přednášky a zájezdy. Vyrábíme včelí produkty a propagujeme včelařskou činnost.

MS Velký Bor

Sdružování občanů ke společnému výkonu práva myslivosti v honitbě.

MS Korbel-Malý Bor

Sdružování občanů ke společnému výkonu práva myslivosti v honitbě.

Honební společenstvo Malý Bor

Provozujeme sdružení, zaměřující se na lov a odchyt divokých zvířat či související činnosti.

Myslivecké sdružení Svéradice

Sdružování občanů ke společnému výkonu práva myslivosti v honitbě.

Sokolník Ondra

Představuji sokolnictví v programech pro školy, školky, historické a prezentační akce, městské slavnosti. Nabízíme akční i naučné programy s dravci a sovami. Dravci a sovy v letu, přílety na sokolnickou rukavici, dotyk sovích per, ukázka lovu, zábavný i ...

OTEVŘENO (nonstop)

ZO 083 Plzeň

Sdružování chovatelů holubů, pořádání závodů poštovních holubů a výstav.

MÚ Nymburk - Odbor životního prostředí

Působí jako orgán státní správy v přenesené působnosti na úseku vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, myslivosti, rybářství, lesního hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, státní rostlinolékařské správy, ochrany zvířat proti týrání, ...

Sportovní klub českých turistů, Třešť

Provozujeme sportovní klub českých turistů Třešť. Pořádáme pěší a cyklistické akce i dětské dny pro děti.

Klub českých turistů odbor Benešov u Prahy

Pořádání turistických výletů. Pořádáme turistické pochody Za povidlovým koláčem, Benešovské toulky, startujeme benešovskou trasu pochodu Praha-Prčice a Sejdeme se na Chvojně.

Asociace TOM ČR, TOM 20601 Dandelion

Provoz turistického oddílu. Našim úkolem je připravovat pro děti a mládež smysluplné trávení volného času za pomocí prožitkové formy našich táborů a víkendových akcí. Děti si mohou na akcích osahat skály při skalním lezení, hledat nové kamarády a ...

Český svaz chovatelů Základní organizace Bludov

Sdružujeme chovatele čistokrevných zvířat. Pořádáme výstavy, přehlídky chovu s možností zakoupení či výměny chovných zvířat.

Základní článek hnutí Brontosaurus Campanula Barbata Jeseníky

Pořádání víkendových a prázdninových akcí pro mladé lidi, jejichž náplní jsou ekologicky prospěšné práce a aktivity.

Sdružení zahrádkářů Milovice Balonka

Provozujeme sdružení, které sdružuje zahrádkáře. Pořádáme kulturní a společenské akce.

DMTech, s.r.o.

DMTech, s.r.o.

Prodej a servis germicidních lamp, analyzátorů, přístrojů pro ochranu prostředí před toxickými plyny a bakteriemi. V současné době jsme plně připraveni poskytnout kompletní servis v oblasti ochrany životního prostředí pro naše zákazníky. Některé aktivity ...

Rybáři Lukov

Zájmová činnost rybářů, společenské akce, zarybňování, rybářské závody.

TEAM Solanský

TEAM Solanský

Specializujeme se na výcvik mladých i starších koní a jezdců. Kromě westernového ježdění se též specializujeme na reining. Výcvik zaměřuje na celkovou uvolněnost a psychickou vyrovnanost koně.

Asociace TOM ČR, TOM 409 Rokytná - Brno

Turistický oddíl mládeže. Pořádáme turistické závody, tábory, družiny a pro rodiče našich dětí i jógu.