Pobytové sociální služby

LDZ, s.r.o.

Poskytujeme celoročně komplexní sociální služby klientům nad 55let věku, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují odbornou péči.

Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava

Poskytování sociálních služeb osobám ve věku od tří let se zdravotním postižením.

Brzy otevírá (v 08:30)

o.s. Člověk zpět k člověku pobočka Samopše

Nabídka pobytu a pečovatelských i sociálních služeb pro seniory s Alzheimerovou chorobou.

Samopše 15 +

Brzy otevírá (v 08:00)

Oblastní charita Uherský Brod - Charitní dům sv. Andělů strážných

Nabídka bydlení pro seniory se zajištěním jejich komplexní péče, kteří mají ze zdravotních důvodů sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc jiných osob.

Charita Veselí nad Moravou - Denní stacionář Toník

Poskytujeme pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost, potřebují pomoc druhé osoby, ale žijí se svými blízkými doma.

Centrum seniorů Mělník

Centrum seniorů Mělník

Podporujeme seniory s fyzickým postižením či Alzheimerovou chorobou být v domácím prostředí a zachovat jejich důstojný život a soběstačnost. Služby nabízíme v Domově Ludmila, v Domově Penzion, v Domově Vážka. Terénní pečovatelskou službu na Mělnicku.

Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci

Poskytujeme celoroční ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči a základní zdravotnickou péči pro seniory.

G - centrum Tábor

Zajištění ubytování, lékařské, ošetřovatelské a rehabilitační péče pro seniory.

OTEVŘENO (Zavírá v 20:00)

Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb

Poskytování pobytových sociálních a zdravotních služeb pro seniory.

Ústav sociálních služeb Milíčeves

Ústav sociálních služeb Milíčeves

Posláním je poskytování komplexních služeb pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a tato pomoc nemůže být poskytnuta jiným způsobem, než prostřednictvím naší služby.

OTEVŘENO (nonstop)

Dům ošetřovatelské péče - DOP - HC s.r.o.

Dům ošetřovatelské péče - DOP - HC s.r.o.

Soukromé zdravotnické zařízení nabízí zdravotní péči včetně rehabilitace klientům s chronickým onemocněním v akreditované LDN a sociální služby v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem. Na Sokolovsku zajišťujeme domácí péči - Home Care.

Domov sociálních služeb Vlašská

Poskytování výchovné, sociální, zdravotní a rehabilitační péče mentálně postiženým dětem a dospělým.

Domov Kladno-Švermov, poskytovatel sociálních služeb

Domov Kladno-Švermov, poskytovatel sociálních služeb

Náš domov je určen pro seniory starší 65 let, ve výjimečných případech pro seniory od 60 let. Domov poskytuje služby i osobám v plném invalidním důchodu a starobním důchodu mladších 65 let, kteří byli přijati před účinností Zákona 108/2006Sb.

Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorů poskytuje služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci z důvodu věku, dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a kteří vyžadují pravidelnou pomoc a péči jiné osoby.

Domov seniorů Mšeno

Domov seniorů Mšeno

Zajišťujeme komplexní pobytové sociální služby pro seniory, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby. Dále poskytujeme pečovatelskou službu, služby denního stacionáře a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby ZP.

Městská správa sociálních služeb

Provozujeme domov s pečovatelskou službou pro občany, kteří potřebují pomoc vzhledem ke zdravotnímu stavu nebo věku.

Farní charita Litoměřice

Poskytování bydlení a pečovatelských služeb seniorům.

Agentura Slunce, o.p.s.

Agentura Slunce, o.p.s.

Nabízíme služby domova pro seniory a zdravotně znevýhodněné spoluobčany.

Diecézní charita Brno

Poskytování služeb seniorům či osobám se zdravotním postižením ve snaze o jejich aktivní a důstojný život.

Nížkov 37 +

Oblastní charita Ústí nad Orlicí - Dům pokojného stáří svatý Kryštof

Možnost ubytování v malometrážních bytech s pečovatelskou službou pro seniory a zdravotně postižené spoluobčany.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

Charita Javorník - Domov pokojného stáří sv. Františka

Zajištění komplexních služeb pro seniory, kteří již nemohou ze zdravotní či jiných důvodů pobývat ve svém vlastním domácím prostředí.

Charita Kopřivnice - Dům pokojného stáří

Nabídka komplexní pomoci seniorům či lidem se zdravotním nebo mentálním postižením, o něž již nemůže být pečováno v jejich domácím prostředí.

Charita Ostrava - Dům sv. Alžběty

Nabídka přechodného ubytování pro seniory a lidí se zdravotním postižením.

Charita Studénka - Domov sv. Anny

Zajištění komplexních služeb pro seniory, kteří již nemohou ze zdravotní či jiných důvodů pobývat ve svém vlastním domácím prostředí.

SENIORPROJEKT, s.r.o.

SENIORPROJEKT, s.r.o.

Jsme soukromé zařízení poskytující celodenní péči seniorům i potřebným spoluobčanům, kteří ještě nedosáhli důchodového věku. Ubytování poskytujeme v jedno i více lůžkových pokojích pro krátkodobé i dlouhodobé pobyty.

Domov seniorů v Šanově

Domov seniorů v Šanově

Domov pro seniory v Šanově je soukromým pobytovým sociálním zařízením, které zajišťuje sociální a zdravotní služby pro seniory se sníženou soběstačnosti, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Zahájení provozu od července 2010.

SENIOR PARK, a.s.

SENIOR PARK, a.s.

Nabízíme komplexní služby pro seniory a handicapované: nadstandardní bydlení v bytových penzionech s pečovatelským servisem a s rozsáhlými možnostmi zábavy a aktivit; široký sortiment zdravotních pomůcek a cílené pobyty s naší cestovní agenturou.

ZAVŘENO (Otevírá v 09:00)

Domov u zámku, o.s.

Domov u zámku, o.s.

Naší snahou a posláním je ulehčit občanům péči o jejich rodinné příslušníky. Při poskytování služeb seniorům se snažíme vnímat i duchovní rozměr klientů. Nabízíme služby pro seniory a handicapované. Ubytování je v jedno i více lůžkových pokojích.

DOMOV SENIORŮ VYSOČANY s.r.o.

DOMOV SENIORŮ VYSOČANY s.r.o.

Jsme soukromým pobytovým zařízením, které zajišťuje sociální a zdravotní služby pro seniory se sníženou soběstačnosti, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Vhodné i pro osoby s Alzheimerovou chorobou.

ELETIS, spol. s r.o. - Senior Komplex

Nabízíme pronájem bytových jednotek a poskytování doplňkových služeb. Zajišťujeme bydlení pro seniory.

DOMICIL AKTIVNÍCH SENIORŮ, o.p.s.

Provoz bydlení pro seniory. Zajištění péče se službami. Nabídka bezbariérových bytů, krátkodobých i dlouhodobých pobytů.

Jaroslav Brenkus

Provozujeme domov se zvláštním režimem. Je určen osobám, které potřebují v každodenních činnostech fyzickou, psychickou a sociální podporu.

Domov Jistoty

Poskytování sociální pobytové služby seniorům s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.

Domov důchodců Prostějov

Poskytování pečovatelských a pobytových služeb pro seniory.

Domov důchodců Velké Hamry

Nabídka ubytování a péče pro starší občany.

Velké Hamry 629 +

ZAVŘENO (Otevírá v St 09:00)

Domov důchodců Roudnice nad Labem

Provozujeme domov důchodců s kapacitou 132 lůžek v 60 jednolůžkových, 32 dvoulůžkových pokojích a 4 apartmánech pro manželské dvojice.

Sociální služby Uherské Hradiště

Provozování domovů a ústavů pro seniory, zdravotně postižené občany, společensky nepřizpůsobené a pro rodiny a děti.

Domov pro seniory Vrchlabí

Nabídka ubytování, stravování a pečovatelských služeb pro seniory a seniory se zvláštním režimem a demencí alzheimerova typu.