Instituce a organizace

Žabovřesky - obecní úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1334. Obec se nachází v nadmořské výšce 394 metrů. Na území žije 425 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu.

Žabovřesky 43 +

Žeraviny - obecní úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1447. Obec se nachází v nadmořské výšce 187 metrů. Na území žije 190 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu.

Žeraviny 44 +

Žernov - obecní úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1417. Obec se nachází v nadmořské výšce 382 metrů. Na území žije 257 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu.

Žernov 112 +

Zliv - městský úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1409. Město se nachází v nadmořské výšce 390 metrů. Na území žije 3693 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu.

Doubravník - úrad městyse

První písemná zpráva pochází z roku 1208. Městys se nachází v nadmořské výšce 310 metrů. Na území žije 812 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu.

Doubravník 33 +

Moutnice - obecní úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1298. Obec se nachází v nadmořské výšce 197 metrů. Na území žije 1163 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu.

Moutnice 277 +

Silůvky - obecní úřad

První písemná zpráva pochází z roku 1277. Obec se nachází v nadmořské výšce 270 metrů. Na území žije 812 obyvatel.

Základní škola Hostivař

Základní škola Hostivař

Základní škola s rozšířenou výukou moderní gymnastiky, cyklistiky amerického fotbalu s mnoha venkovními hřišti v přírodním areálu v údolí Botiče.

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace

Základní škola pro 250 žáků a mateřská škola pro 100 dětí s družinou a jídelnou. Možnost sportovního vyžití pro žáky.

Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace

V naší škole usilujeme o to, aby žáci v průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání a mohli dále pokračovat ve svém vzdělávání, dorozumívat se s lidmi a uplatnit se v životě. Škola má vlastní jídelnu, školní ...

Základní škola a Mateřská škola, Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace

Základní škola pro 400 žáků s jídelnou a družinou. Škola má dvě tělocvičny, venkovní hřiště, sportovní areál a umělou horolezeckou stěnu. Funguje zde keramická dílna. Celý areál prošel rozsáhlou rekonstrukcí, včetně venkovních ploch. Pořádáme řadu sportovních …

OTEVŘENO (Zavírá v 14:00)

ZŠ a MŠ Chotěvice

Základní a mateřská škola s jídelnou a družinou.

Chotěvice 74 +

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice

Státní střední škola s výukou oborů mechanik seřizovač, výrobce textilií,nástrojář či mechanik elektrotechnických a instalatérských zařízení.

ZŠ a MŠ Mimoň, Mírová

Základní škola pro 700 žáků s družinou a jídelnou.

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily

Státní všeobecné gymnázium (čtyřleté a osmileté) nabízí účast na různých vzdělávacích i charitativních projektech a akcích, a zahrnuje tělocvičnu, knihovnu, posilovnu, keramickou dílnu a jídelnu.

ZŠ Školní Vrchlabí

Základní škola pro 1000 žáků s družinou a jídelnou. Škola je součástí projektu ekologické výchovy. Pořádáme sportovní soutěže a turnaje.

ZUŠ Dolní Bojanovice

Základní umělecká škola se zaměřením na výuku hudebních, výtvarných a tanečních oborů. Pořádáme výlety a vystoupení.

Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o.

Obory: Bezpečnostně právní činnost (denní studium pro žáky ze ZŠ), Bezpečnostní služby (distanční studium pro vyučence). Profilová maturita je z práva, kriminalistiky, speciální TV. Uplatnění u policie a bezpečn. složek, v návazném studiu na VŠ.

Střední odborná škola Podyjí, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých denních i pětiletých dálkových oborů stavebnictví, pozemní stavitelství, informační technologie, veřejnosprávní činnost a správce informačních systémů.

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola stavební a dopravní zajišťující výuku tříletých oborů ochrana památek a krajiny, inženýrské stavitelství - železniční stavitelství. Studenti tohoto oboru vykonávají profesní zkoušky potřebné pro práci na ...

Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA - Vyšší odborná škola, spol. s r.o.

Akademie tělesné výchovy a sportu PALESTRA - Vyšší odborná škola, spol. s r.o.

Sportovní škola pro všechny úspěšné maturanty, kteří se chtějí dále vzdělávat v oblastech sportovního a volnočasového managementu, wellness a fitness.

Odborné učiliště a ZŠ Sluneční, Hostinné

Státní odborné učiliště zajišťující výuku tříletých oborů šití oděvů, truhlářské, knihařské, zednické a dřevařské práce, provozní služby a stravovací a ubytovací služby.

Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o.

Gymnázium Mojmírovo náměstí s.r.o.

Nabízíme šestileté a čtyřleté studium všeobecné a tělesná výchova. Stipendijní podpora, rozšířená výuka jazyků, kvalitní příprava na VŠ.

Základní škola Vitae, s.r.o.

Inovativní základní škola nabízející smysluplné vzdělávání a celistvý rozvoj dětí i učitelů. Tvoříme školu jako vstřícné a otevřené místo pro vzájemné učení, osobnostní rozvoj a seberealizaci.

Oblastní charita Horažďovice

Charitní ošetřovatelská služba. Charitní pečovatelská služba. Občanská poradna.

Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna, Broumov, třída Masarykova 246

Cílovou skupinou jsou děti ohrožené na zdraví či výchově zpravidla ve věku od 3 – 18 let. Vzhledem k odborně vzdělanému personálu (speciálně pedagogické a zdravotnické vzdělání), materiálnímu zabezpečení a dlouholetým zkušenostem jsme schopni přijmout i dítě …

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

Základním posláním je podpora rozvoje kultury, především rozvoje kulturněspolečenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech. NIPOS je odborným pracovištěm pro rozvoj neprofesionálních uměleckých aktivit a estetické výchovy dětí a mládeže, a pro ...

Nadace Tábor

Zaměření na rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie.

Asociace finančně poradenských kanceláří České republiky

Sdružování a profesionální odborná akreditace členů k finančnímu poradenství, vydávání katalogu finančních služeb institucí a firem v ČR.

Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví

Sdružování poskytovatelů sociálně zdravotních služeb pro lidi s psychotickou duševní poruchou.

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

Spolek založený skupinou právníků a sociálních pracovníků v roce 1999. V právních programech se již od dob našeho vzniku systémově zaměřujeme na legislativní praxi přijímání nových zákonů zasahujících do oblasti občanských a lidských práv a na jejich ...

ZAVŘENO (Otevírá v St 10:00)

Jules a Jim, z.ú.

Nestátní nezisková organizace, která se věnuje primární prevenci a dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků především v Praze a Středočeském kraji. Poskytujeme programy a služby školám, jsme certifikovanou a akreditovanou organizací. Zaměřujeme se na co ...

Římskokatolická farnost u kostela sv.Františka z Assisi Praha-Chodov

Cílem farnosti je poskytnout všem lidem bydlícím na území farnosti křesťanské zázemí a to jak pastorační, formační i vzdělávací, tak i evangelizační. V našem případě je tedy snaha toto poskytnout lidem žijícím na území Prahy 11 a dát jim možnost nalézt ...

Nikola Gregorová

Nadstandardní anglická školka pro děti od 3 let. Pouze rodilí mluvčí, velké spektrum aktivit, návazný program pro absolventy.

RESCUE – záchranná technická a zdravotní služba

Provozujeme neziskovou organizaci, která chce sdružit majitele terénních vozů, kteří jsou ochotni poskytnout schopnosti svého vozu a své dovednosti při krizových a kalamitních situacích ve prospěch těch, kteří pomoc potřebují a to bez nároků na odměnu. IZS ...

Cech malířů a lakýrníků České republiky o.s

Cech malířů a lakýrníků České republiky o.s

Sdružujeme profesionální řemeslníky a odborná učiliště v oborech: malíř, lakýrník, natěrač, tapetář, písmomalíř, štukatér, dekoratér. Poskytování informací pro malíře, lakýrníky, natěrače, tapetáře, firmy i veřejnost. Nabídka poradenských služeb a ...

Vzdělávací a kulturní centrum Jindřichův Hradec, příspěvková organizace

Kulturní a komunitní centrum je příspěvková organizace zajišťující vzdělávací, kulturní a sociální aktivity pro občany. Zajišťujeme provoz muzea, hvězdárny a pracoviště Dům gobelínů, lidových tradic a řemesel.

Hvězdárna Boskovice

Provozování hvězdárny pořádající astronomické přednášky. Možnost domluvit si pozorování oblohy pro skupiny pěti až dvaceti osob. Podmínkou je pouze jasné počasí k pozorování.

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové

Ubytování pro studenty,víkendové a prázdninové návštěvníky města v třílůžkových pokojích. Kapacita je 144 míst.

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

Výchova a vzdělávání probíhá v souladu se vzdělávacími programy středního vzdělání v návaznosti na kvalifikační úroveň pro určité činnosti a funkce. Střední management (ukončeno maturitní zkouškou): Ekonomika a podnikání, Mechanik seřizovač, Mechanik strojů …

OTEVŘENO (Zavírá v 14:00)

Oblastní spolek Českého červeného kříže Mladá Boleslav

Výuka první pomoci: akreditované kurzy, školení, projektové dny pro nejširší veřejnost. Zdravotnické dozory: zajištění zdravotní služby na sportovních, kulturních a podobných veřejných akcích. Bezpříspěvkové dárcovství krve: slavnostní předání ocenění …

Česká asociace MBA škol

Česká asociace MBA škol

Hlavním posláním asociace je v souladu s jejími stanovami zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České republice.

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s.

Zajišťování rehabilitace, rekondice, sociálního a zdravotního poradenství, fyzioterapie, logopedické terapie a rekondičních pobytů.

Družstvo fanoušků Bohemians

Vykonávání akcionářských práv, zajišťování činnosti fanklubu a provoz webových stránek klubu.

INVAHELP

Provoz sdružení podporující tělesně postižené a seniory. Prodáváme a zapůjčujeme kvalitní kompenzační a zdravotnické pomůcky – např. invalidní vozíky a jiné zdravotní pomůcky. Provozujeme internetový obchod i kamennou prodejnu a jsme zaměstnavatel s více ...

ASOCIACE NEMOCNIC ČR

ASOCIACE NEMOCNIC ČR

Rozvoj a zvyšování úrovně v poskytování zdravotnických služeb obyvatelstvu, rozšiřování vědeckých a výzkumných poznatků.

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Brně

Psychoterapeutická poradna – individuální a skupinová terapie, materiální pomoc, klub seniorů, tvořivý kroužek.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

ZO ČSOP Stopa Klánovice

Organizování práce s dětmi, vedení oddílu mladých ochránců přírody se zaměřením na turistiku a poznávání přírody.

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) v České republice sdružuje 35 společností, které dokáží vyvinout a uvést na trh nové, účinnější a bezpečnější léky.

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Kunovice

Posláním svazu je rozvíjet a popularizovat rybářský sport, vykonávat rybářské právo, zajišťovat chov, ochranu a lov ryb a chránit životní prostředí.

ZAVŘENO (Otevírá v 15:00)