Státní úřady a instituce

Okresní soud v Přerově

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

OTEVŘENO (Zavírá v 11:15)

Okresní soud v Šumperku

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

OTEVŘENO (Zavírá v 11:15)

Vrchní soud v Olomouci

Slouží k odvolání proti rozhodnutím krajských soudů v jejich obvodu. Ve správním soudnictví působí při přezkumu rozhodnutí ústředních správních úřadů.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

Okresní soud Jeseník

Provádění řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

OTEVŘENO (Zavírá v 11:00)

Okresní soud v Rakovníku

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Příprava a řízení programů úspěšného čerpání dotací ze strukturálních fondů Evropské unie. Rozdělujeme finanční dotace dle předloženého rozvojového investičního projektu.

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

Zajišťujeme plnění úkolů Ministerstva zdravotnictví v oblasti zdravotnické informatiky. Zavádíme a provozujeme informační systémy.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

MŠ Kounice

Provoz mateřské školy pro 53 dětí. Pro děti je zajištěno stravování a kroužek keramiky, výtvarky a logopedie. Dále je možnost návštěvy kroužku angličtiny. Dále je zajištěno hraní na zahradě a pískovišti, na průlezkách a houpačkách.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

Správa městských lesů Most

Provádíme správu a údržbu lesního porostu, ochranu kultur proti klikorohu, rekonstrukce porostů náhradních dřevin, těžbu dřeva i hnojení.

Vlašimské městské lesy, s.r.o.

Správa a údržba lesního porostu na území města Vlašim a v okolí.