Pobočky Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace

Regionální muzeum v Mikulově

Regionální muzeum v Mikulově

Regionální muzeum Mikulov spravuje a provozuje zámek a synagogu v Mikulově, památník bratří Mrštíků v Divákách, muzeum v Dolních Věstonicích a také Archeopark v Pavlově. Každý z těchto objektů je unikátní, každý může návštěvníkům nabídnout bohatý program, ...

Hlavní pobočka

Expozice Dolní Věstonice – Život pod Pálavou

Expozice návštěvníkům přibližuje život lovců mamutů, kteří v době ledové tábořili na úpatí Pálavy. Vystaveny jsou zde ukázky nejstarší keramiky a textilií, model pravěkého sídliště, pazourkové nástroje, stylizované plastiky a sošky zvířat i lidí, náhrdelníky …

Horní synagoga

Jediná na Moravě dochovaná synagoga tzv. polského typu pochází v jádře z poloviny 16. století. Její podobu nejvíce pozměnila zásadní přestavba v barokním slohu po požáru roku 1719, která synagoze vtiskla její dnešní podobu. Na přestavbě se podílel tehdejší ...

Archeopark Pavlov

Provozujeme archeopark na místě, kde před 30 000 lety žili lovci mamutů. Prohlédněte si exponáty z té doby a na chvíli se vraťte v čase do vzdálené minulosti. Uchovaly se půdorysy sídlišť, ohnišť, zbytky dílen, doklady výroby nástrojů a dalších předmětů z …