Pobočky Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Nabídka výuky v oblasti teologie, sociální práce a filozofie. K dispozici bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy a kurzy celoživotního vzdělávání.

Evangelická teologická fakulta

Galerie slouží k prezentaci práce Evangelické teologické fakulty, zejména řešených odborných projektů, je však určena i pro uměleckou či dokumentaristickou tvorbu studentů a pracovníků ETF i hostů odjinud.

Galerie Apokryf

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 08:30)

Evangelická teologická fakulta

Centrum biblických studií zajišťuje podporu a koordinaci práce všech biblistů působících na univerzitních fakultách, nebo v různých ústavech České akademie věd.

Centrum biblických studií

Evangelická teologická fakulta

Výuka religionistiky v rámci magisterského a doktorského studijního programu v oblasti teologie.

Evangelická teologická fakulta

Výuka magisterského a postgraduálního doktorského studia teologické etiky.

Katedra teologické etiky

Evangelická teologická fakulta

Nabídka studia na katedře systematické teologie.

Katedra systematické teologie

Evangelická teologická fakulta

Výuka v oblasti dějin křesťanství a dějinného vývoje dogmatu.

Katedra církevních dějin

Evangelická teologická fakulta

Knihovna nabízí meziknihovní výpůjční služby, rezervace, reprografické a referenční služby pro studenty, zaměstnance fakulty i pro veřejnost, rešeršní služby.

Knihovna

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 10:00)

Evangelická teologická fakulta

Výuka bakalářského a magisterského studijního programu evangelické teologie a doktorského programu v oboru Starého zákona.

Evangelická teologická fakulta

Katedra se zabývá otázkami exegeze, teologie Nového zákona, hermeneutikou a studiem Nového zákona.

Evangelická teologická fakulta

Studentský farář nabízí všem studentům příležitost k osobním setkáním a pastoračním rozhovorům.

Studentský farář

ZAVŘENO (Otevírá v Čt 13:00)