Pobočky Liberecká rozvojová agentura LIRA, obecně prospěšná společnost